See küsimustik hindab sinu üldist heaolu. Palun vasta viiele allolevale küsimusele.

Vastused kogutakse anonüümsel kujul andmebaasi, et arendada enesetunne.ee platvormi paremaks. Kogutud andmeid ei seota kuidagi sinu muu tegevusega meie veebilehel.

Küsimustik sobib kasutamiseks alates 16. eluaastast. Noorematele testi tulemusi ei kuvata, kuid abivõimalusi leiab veebilehelt Lasteabi.ee.
Ma tunnen end rõõmsa ja heatujulisena.
Kogu aeg
Enamuse ajast
Enam kui pool ajast
Vähem kui pool ajast
Vahete-vahel
Mitte kunagi
Ma tunnen end rõõmsa ja heatujulisena.
Ma tunnen end rahulikuna ja pingevabana.
Kogu aeg
Enamuse ajast
Enam kui pool ajast
Vähem kui pool ajast
Vahete-vahel
Mitte kunagi
Ma tunnen end rahulikuna ja pingevabana.
Ma tunnen end aktiivse ja energilisena.
Kogu aeg
Enamuse ajast
Enam kui pool ajast
Vähem kui pool ajast
Vahete-vahel
Mitte kunagi
Ma tunnen end aktiivse ja energilisena.
Ma tunnen end värskena ja puhanuna.
Kogu aeg
Enamuse ajast
Enam kui pool ajast
Vähem kui pool ajast
Vahete-vahel
Mitte kunagi
Ma tunnen end värskena ja puhanuna.
Mu igapäevaelu pakub mulle huvi.
Kogu aeg
Enamuse ajast
Enam kui pool ajast
Vähem kui pool ajast
Vahete-vahel
Mitte kunagi
Mu igapäevaelu pakub mulle huvi.
Sugu
Vanus
Kinnitades annan nõusoleku, et minu testi vastuse andmed kogutakse anonüümselt teenuse parendamise eesmärgil
Powered by QuestionPro